Σύνθεση & Αριθμός Μελών - Ενεργειακή Κοινότητα Βροντάδου

Σύνοψη

Η “Βροντάδος Ενεργειακή” ξεκίνησε την άνοιξη του 2022 με 16 ιδρυτικά μέλη, φυσικά πρόσωπα, και στο τέλος του 2022 έχει εγγεγραμμένα 92 μέλη φυσικά πρόσωπα και 1 μέλος νομικό πρόσωπο ΟΤΑ.

Σε πρώτη φάση στην “Βροντάδος Ενεργειακή” πήραν μέρος αρκετοί από τους ιδιώτες μετόχους της ΠΡ.ΟΜ.ΑΕ.ΟΤΑ ως φυσική συνέχεια της συμμετοχής τους σε συνεταιριστικό σχήμα με αντικείμενο δραστηριότητας την “καθαρή ενέργεια” και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η “Βροντάδος Ενεργειακή” επιδιώκει και έχουν ήδη ξεκινήσει οι τεχνικές επεξεργασίες, προκειμένου να συμπεριληφθούν στη μετοχική σύνθεση της, η Ιεράς Μητρόπολης Χίου Ψαρών και Οινουσσών - ο Δήμοσ της Χίου - η Περιφερειακή Ενότητας Χίου - καθώς και πλήθος ιδρυμάτων, συνεταιρισμών & συλλόγων .

Επιπλέον μεγάλος αριθμός από επιχειρήσεις του νησιού καθώς και πλήθος από επαγγελματίες επεξεργάζονται την συμμετοχή τους, γεγονός που διευρύνει συνεχώς τον κατάλογο των μελών και προσδίδει στην κοινότητα σημαντική δυναμική.

Awesome Image
Awesome Image

  • Ποιες είναι οι ευθύνες του μέλους;

    Κάθε ...