Πως λειτουργεί η Κοινότητα - Ενεργειακή Κοινότητα Βροντάδου

Σύνοψη

Η Βροντάδος Ενεργειακή, ως αστικός συνεταιρισμός της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ξεκίνησε την λειτουργία του, με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή, την αποθήκευση, την διανομή, και την πώληση πράσινης ενέργειας στα μέλη της. Ήδη είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο οι διαδικασία για να κατασκευαστούν τα πρώτα φωτοβολαταϊκά πάρκα, ενώ γίνονται μελέτες για τα επόμενα. Αυτό το γεγονός θα επιτρέψει στα μέλη μας, να χρησιμοποιούν οικολογικό και πολύ φτηνό ηλεκτρισμό στα σπίτια τους, ενώ θα παίζουν βασικό ρόλο στη μετατροπή της Χίου σε ένα βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον μέρος για να ζήσουν. . Η Βροντάδος Ενεργειακή διαχειρίζεται τις διοικητικές διαδικασίες, ώστε να διανέμεται σωστά η ενέργεια που προέρχεται από τα έργα της σε όλα τα μέλη. Στην περίπτωση του εικονικού συμψηφισμού, progect που προωθούμε σήμερα, το κάθε μέλος διαθέτει ένα εικονικό φ/β, χωρίς αυτό να βρίσκεται στο χώρο του και τη φροντίδα του δεν την έχει το ίδιο, αλλά η ενεργειακή κοινότητα.

Πλεονεκτήμτα

  • Oικολογικό και πολύ φτηνό ηλεκτρισμό
  • Σωστή διανομή ενέργειας στα μέλη της
  • Δεν απαιτούνται αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο συνδέεται το σπίτι ή επιχείρησή τους με το δίκτυο
Awesome Image
Awesome Image

  • When is a FAQ page appropriate?

    We ...