Πως λειτουργεί η Κοινότητα

Σύνοψη

Η Βροντάδος Ενεργειακή, ως αστικός συνεταιρισμός της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ξεκίνησε την λειτουργία του, με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή, την αποθήκευση, την διανομή, και την πώληση πράσινης ενέργειας στα μέλη της. Επίσης, στο προσεχές μέλλον, θα μπορεί την ενέργεια που περισσεύει να την διαθέτει στο δίκτυο έναντι ανάλογης αμοιβής, για λογαριασμό των μελών της. Ήδη είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο οι διαδικασία για να κατασκευαστούν τα πρώτα φωτοβολαταϊκά πάρκα, ενώ γίνονται μελέτες για τα επόμενα.

Αυτό το γεγονός θα επιτρέψει στα μέλη μας, να χρησιμοποιούν οικολογικό και πολύ φτηνό ηλεκτρισμό στα σπίτια τους, ενώ θα παίζουν βασικό ρόλο στη μετατροπή της Χίου σε ένα βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον μέρος για να ζήσουν. Δεν απαιτούνται αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο συνδέεται το σπίτι ή επιχείρησή τους με το δίκτυο. Η Βροντάδος Ενεργειακή διαχειρίζεται τις διοικητικές διαδικασίες, ώστε να διανέμεται σωστά η ενέργεια που προέρχεται από τα έργα της σε όλα τα μέλη, καθώς και την ακριβοδίκαιη κατανομή των κερδών σε όλα τα μέλη, στην περίπτωση που η παραγόμενη ενέργεια (μελλοντικώς) θα πωλείται στο δίκτυο.

Στην περίπτωση του εικονικού συμψηφισμού που εφαρμόζουμε σήμερα, το κάθε μέλος διαθέτει ένα εικονικό φ/β, χωρίς αυτό να ευρίσκεται στο χώρο του και τη φροντίδα του δεν την έχει το ίδιο, αλλά η ενεργειακή κοινότητα.

Πλεονεκτήμτα

  • Oικολογικό και πολύ φτηνό ηλεκτρισμό
  • Σωστή διανομή ενέργειας στα μέλη της
  • Δεν απαιτούνται αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο συνδέεται το σπίτι ή επιχείρησή τους με το δίκτυο
Awesome Image
Awesome Image

  • When is a FAQ page appropriate?

    We ...