Πως διοικείται η Βροντάδος Ενεργειακή;

Σύνοψη

Η “Βροντάδος Ενεργειακή’ συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 και του Ν. 4513/2018, αποτελεί αστικό συνεταιρισμό αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4430/2016 (Α 205), της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό επίπεδο (ή και σε πανελλαδικό μετά τη διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου με την ηπειρωτική χώρα), μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

Ανώτατη αρχή της Βροντάδος Ενεργειακή είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της, που αποφασίζει για τις στρατηγικές και τις μεγάλες επιλογές και στην οποία όλα τα μέλη συμμετέχουν με μία (1) ψήφο ανεξάρτητα του αριθμού των μερίδων που κατέχουν. Ό σκοπός και η οργάνωση της “Βροντάδος Ενεργειακής” καθορίζονται στο καταστατικό της και το οποίο μπορείς να δείς εδώ.

Η διοίκηση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μελών όπως προβλέπεται από το Νόμο και το οποίο την τρέχουσα περίοδο αποτελείται από τους:

ΞΗΝΤΑΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ - Πρόεδρος από 27/04/2022 ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ - Αντιπρόεδρος από 27/04/2022 ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Γραμματέας από 27/04/2022 ΨΩΡΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΡΚΟΣ - Ταμίας από 27/04/2022 ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - Μέλος Διοικ. Συμβουλίου από 27/04/2022 ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Μέλος Διοικ. Συμβουλίου από 27/04/2022 ΞΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Μέλος Διοικ. Συμβουλίου από 27/04/2022.

Awesome Image
Awesome Image

  • When is a FAQ page appropriate?

    We ...