Πως διοικείται η Βροντάδος Ενεργειακή; - Ενεργειακή Κοινότητα Βροντάδου

Σύνοψη

Η “Βροντάδος Ενεργειακή’ συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 και του Ν. 4513/2018, αποτελεί αστικό συνεταιρισμό αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4430/2016 (Α 205), της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας.

Ανώτατη αρχή της Βροντάδος Ενεργειακή είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της, που αποφασίζει για τις στρατηγικές και τις μεγάλες επιλογές και στην οποία όλα τα μέλη συμμετέχουν με μία (1) ψήφο ανεξάρτητα του αριθμού των μερίδων που κατέχουν.

Ό σκοπός και η οργάνωση της “Βροντάδος Ενεργειακής” καθορίζονται στο καταστατικό της και το οποίο μπορείς να δείς εδώ.

Η διοίκηση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μελών όπως προβλέπεται από το Νόμο και το οποίο την τρέχουσα περίοδο αποτελείται από τους:

ΞΗΝΤΑΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ - Πρόεδρος από 27/04/2022

ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ - Αντιπρόεδρος από 27/04/2022

ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Γραμματέας από 27/04/2022

ΨΩΡΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΡΚΟΥ - Ταμίας από 27/04/2022

ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - Μέλος Διοικ. Συμβουλίου από 27/04/2022

ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Μέλος Διοικ. Συμβουλίου από 27/04/2022

ΞΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Μέλος Διοικ. Συμβουλίου από 27/04/2022

Awesome Image
Awesome Image

  • When is a FAQ page appropriate?

    We ...