Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Οικονομικής Προσφοράς για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού. - Ενεργειακή Κοινότητα Βροντάδου