Στη Βροντάδος Ενεργειακή το ρεύμα δεν είναι απλά φθηνό, είναι δικό σου! - Ενεργειακή Κοινότητα Βροντάδου