Γίνε Μέλος της "Βροντάδος Ενεργειακή"

ΤΟ Μοντέλο ΤΩΝ Ενεργειακών Κοινοτήτων

Το μοντέλο των ΕΝ. ΚΟΙΝ, είναι ήδη καλά καθιερωμένο και λειτουργεί με επιτυχία σε χώρες της Ευρώπης. Εκεί, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, ιδιοκτήτες σπιτιών και επιχειρήσεων, είναι μέλη ενεργειακών κοινοτήτων που τους παρέχουν προσιτή ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανεμογεννήτριες, ηλιακούς συλλέκτες, εργοστάσια βιοαερίου, υδροηλεκτρικά έργα κ.λπ..